Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS)

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS)

LSRS is a global network for all the Romanian students studying abroad. The mission of the organization is to defend and promote the academical, professional and social interests of its members and also to help the future development of Romania.

 

At a Glance

Innovations0
Members 0
Partners 0

Organization Type

  • Non-governmental organization (NGO)

Contact

Moscow, 1171989 Russian Federation

E : contact@lsrs.ro

Organization Mission

English

WHO:  League of Romanian Students Abroad (LSRS) is a nongovernmental organization with over 12,000 members in 50+ countries. LSRS members are students abroad, study abroad graduates, or young people in Romania who wish to continue their studies abroad. LSRS is constructed of 100% over 300 active volunteers in 40 branches and offices worldwide.

League of Romanian Students Abroad was officially launched on January 8, 2009.

EC:  LSRS is the first step of any young Romanian interested to pursue studies outside Romania.

LSRS is a platform for networking and mutual support for its members. Communication takes place either online (via LSRS forum, Facebook pages and blogs network) or offline through events in Romania and 40 subsidiaries worldwide.

Among the most popular events and projects organized by us remember LSRS Gala (January each year) LSRS Caravan, Caravan Online LSRS, Let's Go Home !, Study, Romania Juna and SMART Diaspora.

LSRS bring to the forefront of public opinion valuable young educated abroad but also in the country as a model of professionalism and competence. In this respect, the League organizes projects as Gala of Romanian Students Abroad.

Also LSRS academic advising young Romanian who wish to continue their studies abroad. By facilitating connections with those who have already left, and developing extensive online platform (Go Study, LSRS Wiki), the organization is a bridge between academia Romania and abroad.

Română

CINE: Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) este o organizaţie neguvernamentală cu peste 12.000 de membri din 50+ țări. Membrii LSRS sunt: studenți în străinătate, absolvenți de studii peste hotare, sau tineri din România care doresc să-și continue studiile în străinătate. LSRS este construită în proporție de 100% de peste 300 de voluntari activi, în 40 filiale și reprezentanțe în întreaga lume.

Liga Studenților Români din Străinătate a fost lansată oficial pe 8 ianuarie 2009.

CE: LSRS este primul pas al oricarui tânăr român interesat să-și continue studiile în afara României.

LSRS este o platformă de networking și sprijin reciproc pentru membrii săi. Comunicarea se desfășoară fie online (prin forumul LSRS, paginile de Facebook și rețeaua de bloguri), fie offline, prin evenimentele din România și din 40 de filiale în întreaga lume.

Printre cele mai cunoscute evenimente și proiecte organizate de noi amintim Gala LSRS (luna ianuarie a fiecărui an), Caravana LSRS, Caravana Online LSRS, Hai Acasă!, Go Study, România Jună și SMART Diaspora.

LSRS aduce în prim-planul opiniei publice tineri valoroși educați în străinătate, dar și în țară, ca modele de profesionalism și competență. În acest sens, Liga organizează proiecte ca Gala Studenților Români din Străinătate.

De asemenea, LSRS oferă consultanţă academică tinerilor români care doresc să-și continue studiile în străinătate. Prin facilitarea legaturilor cu cei care deja au plecat, precum și prin dezvoltarea unor ample platforme online (Go Study, Wiki LSRS), organizaţia este o punte între România și lumea academică de peste hotare.